Privacy beleid
Inner Yu

In deze privacyverklaring van Inner-Yu omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:
IP adressen: voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:
Naam contactpersoon (verplicht) om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot documenten, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een online training, workshop of webinar volgt en voor verdere correspondentie.
Telefoonnummer (verplicht): om contact met u op te nemen bij eventuele vragen, voor klantenonderzoek, voor een afspraak te annuleren of te verzetten.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:
Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie en voor onze administratie.
Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Andere gegevens:
Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons Facebook account: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”).
Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website.
Accountant / boekhouder.
De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
Overheidsinstanties.
Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op.
Inner-Yu
Ierlandlaan 29
8550 Zwevegem, België BE
Tel: +32497343369
welkom@inneryu.be

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 13 mei 2021. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Waar wil je inloggen?